Member
Nama penuh seperti di dalam MyKad
Nombor MyKad
Alamat emel bagi pengesahan laluan
Perhubungan terus / Notifikasi